SMLUVNÍ POKUTY

Nový občanský zákoník platí 9 měsíců, ale vypadá to, že spousta dodavatelů zboží či služeb o tom ani neví. Hlavně operátoři mobilních sítí používají ne zcela odpovídající a "čisté" texty ve svých smlouvách či smluvních podmínkách.

Smluvní podmínky dodavatelů zboží či služeb bývají dlouhé a nepřehledné, navíc je dodavatelé často jednostranně mění. Obchodní podmínky a ceníky mění dodavatelé velmi rychle, ale jejich kvalita není valná.

Lepší než zcela chybná informace je varianta, kdy dodavatel uvádí jen obecně, že se smlouva řídí občanským zákoníkem. Zákazníkovi tak sice situaci neulehčuje, ale alespoň jej nemate. Nesprávné poučení zákazníka může být považováno i za klamavou obchodní praktiku, za tu může být udělena správními orgány i několikamiliónovou pokuta.

Smluvní pokuty by se dle Ústavního soudu neměly ukrývat v obchodních podmínkách, ale měly by být uvedeny přímo ve smlouvě samotné. Bohužel, o nálezu Ústavního soudu ví spíše jen odborná veřejnost. Více jak polovina dodavatelů by se svými pokutami nebyla u soudu úspěšná, protože o nich musí informovat transparentně v textu hlavní smlouvy.