Revize elektro ve zdravotnických zařízeních
Bezpečnost pacientů je základní požadavek při využití zdravotně elektrických přístrojů (ME – z angl.. medical equipment) ve zdravotnických prostorech.  K zajištění bezpečnosti je možné dosáhnout provedením bezpečných elektrických rozvodů, bezpečným používáním a správnou údržbou. Tento požadavek platí především pro nemocnice, soukromé kliniky, lékařskou a dentální praxi a určené místnosti lékařské péče na ostatních pracovištích.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Dle ustanovení  vyhlášky č. 73/2010 Sb. v platném znění, (stanovení vyhrazených elektrických technických zařízeních), se elektrická zařízení ve zdravotnických prostorech řadí do třídy I. skupiny C - zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních. Sem patří pouze instalace, nikoliv vybavení pracovišť, v prostorách nebezpečných vzhledem k možnosti působení elektrických zařízení na pacienta (operační sály, jednotky intenzivní péče apod.). Bližší požadavky na tato elektrická zařízení řeší
ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí – zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.

Pro revize elektrických zařízení platí:

ČSN 33 1500 – elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení – tato norma stanovuje lhůty pravidelných revizí podle prostředí nebo druhu prostoru na základě určení vnějších vlivů,
ČSN 33 2140  – elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely – předpis platí pro navrhování, provoz a údržbu elektrických rozvodů pro lékařské účely ve zdravotnických zařízeních,
ČSN 33-2000-7-710 - součásti normy jsou podrobnosti o revizí elektrických instalacích ve zdravotnických prostorech
ČSN 33-2000-6  - elektrické instalace nízkého napětí  – revize – norma určuje průběh samotné revize elektrických instalací a její náležitosti,
ČSN 33 1600 ed.2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání - předpis definuje provoz elektrických spotřebičů (ručních nářadí) držených v ruce nebo nepřipevněných a prodlužovacích přívodů,
ČSN 62305-3 – Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života - norma obsahuje lhůty revizí hromosvodů zrealizované po 1.2.2009,  které jsou označeny jako systémy ochrany před bleskem a přepětím (pro hromosvody zhotovené do 1.2.2009 platí ČSN 34 1390).


ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Poskytovatelé zdravotní péče jsou dle §27 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, povinni provádět bezpečnostní technické kontroly zdravotnických prostředků. Dále pak §28 uvedeného zákona hovoří, že zdravotnické prostředky musí být prokazatelně a odborně udržovány v provozuschopném stavu v souladu s pokyny výrobců, příslušnými zvláštními právními předpisy:
zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, předpisy pro provozování zdravotnických prostředků, apod.