Jak na to - audiozařízení ...
Po připojení MP3/WMA přehrávače k USB portu počítače s Windows XP se sice správně detekuje nové externí paměťové zařízení, ale v nabídce „Tento počítač“ se žádné takové zařízení neobjeví. Jedná se o chybu v nastavení nebo musím nainstalovat nějaký ovladač?
Operační systém Windows XP obvykle nepotřebuje pro komunikaci přes USB rozhraní žádné nové ovladače. Uvedený problém má jinou příčinu, která souvisí s připojením dalších síťových jednotek (disků). Jestliže je totiž první volné písmeno po lokálních paměťových zařízeních (FDD, HDD a CD-ROM) obsazeno právě nějakou z těchto síťových jednotek (typicky E nebo F), systém nepovažuje toto písmeno jednotky za již obsazené a přidělí jej i nově připojenému zařízení USB. Výsledkem tohoto konfliktu je, že sítový disk sice nadále pracuje správně, ale zařízení USB není dostupné. Tuto chybu operačního systému můžete snadno obejít trvalým přiřazením jiného písmene jednotce USB:
1. Dočasně odpojte všechny síťové disky.
2. Připojte přehrávač k USB rozhraní. Po chvíli by se již měl objevit jako další disk v nabídce „Tento počítač“.
3. V nabídce Nastavení -> Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Správa počítače zvolte položku Správa disků.
4. Najděte disk přehrávače (bude označen jako Vyměnitelné médium) a pravým tlačítkem myši zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu.
5. Změňte písmeno této jednotky na jiné, které nepoužíváte (doporučujeme například B), a potvrďte tlačítkem OK.
6. Obnovte připojení síťových disků na původních pozicích.

Můj MP3/WMA přehrávač se po připojení k USB portu počítače přihlásí jako MTP Media Player a v nabídce „Tento počítač“ se objeví ikona přehrávače s označením GRUNDIG. Rád bych, aby se mi přehrávač hlásil jako externí disk (Mass Storage Device). Mohu to nějak změnit?
Pro přenos souborů mezi přehrávačem a PC doporučujeme používat protokol MSC (Mass Storage Controller). Pokud přehrávač zjistí, že je na vašem počítači nainstalován Windows Media Player 10 nebo vyšší, přednostně zvolí protokol MTP (Media Transfer Protocol). Přepnutí mezi režimy MTP a MSC se provádí stisknutím tlačítka MODE na přehrávači na dobu přibližně 4 vteřin (přehrávač musí být připojen k PC). Aktuální režim komunikace s PC se zobrazuje na displeji přehrávače (nápis MTP svítí či nikoli).

Nevíte, co by mohlo být příčinou, že můj radiobudík neukazuje správný čas? Mám zapnutou synchronizaci z RDS („CT ON“), aby se čas automaticky nastavil při zapnutí rádia. Pokaždé, když aktualizace skončí, je čas nastaven chybně. Bude nutné dát radiobudík do opravy?
Pokud máte aktivovanou synchronizaci času z RDS, hodiny a datum se nastavují při každém zapnutí rádia podle RDS dat vysílaných právě naladěnou rozhlasovou stanicí. Tyto údaje bývají u některých stanic bohužel nepřesné, některé programy je nevysílají vůbec. Nejedná se tedy o vadu budíku, ale o chybu v RDS datech příslušné rozhlasové stanice. Nejjednodušším řešením je nastavit čas na budíku ručně nebo nechat proběhnout synchronizaci od stanice, která vysílá čas RDS správně (např. ČR1), a automatickou synchronizaci vypnout („CT OFF“). Hodiny pak budou řízeny kmitočtem elektrické sítě, což obvykle plně vyhovuje.

Kam se mohu obrátit s žádostí o zjištění bezpečnostního kódu k autorádiu?
Na základě předložení dokladu o vlastnictví přijímače (nebo vozidla) Vám podle výrobního čísla zjistíme kód z centrální evidence. Přístroj je k tomu třeba předat nebo zaslat do našeho servisu, aby mohl být kód a výrobní číslo ověřeno. Cenu za tuto službu najdete v našemceníku. Pokud Vám podobnou službu nabízí nějaký neautorizovaný servis, mějte na paměti, že za přibližně stejnou cenu Vám bude do přijímače nahrán nový kód, který byl „naklonován“ z jiného přístroje. Celá ochrana tak ztrácí smysl, protože získáte stejný kód, jako dostali ostatní zákazníci tohoto servisu. Tento nově přidělený kód navíc nebude možné nikdy zjistit, protože již neodpovídá výrobnímu číslu přijímače.

Proč se v přenosném rozhlasovém přijímači s digitálním tunerem nebo CD přehrávači poměrně rychle vybíjejí baterie?
• Odběr přijímačů řízených procesorem bývá až o 100% vyšší než u jednoduchých analogových přístrojů. Je to vyváženo vyšším komfortem obsluhy (displej, paměti, hodiny).
• Průměrný příkon motorů snímací jednotky současných přenosných CD přehrávačů nepřesahuje hodnotu 0.5 W. Tyto přístroje bývají obvykle vybaveny funkcí „Anti-shock“ (DAS) s vyrovnávací pamětí, která (pokud je v činnosti) zvyšuje příkon o dalších asi 0.15 W. Při běžném provozu nepřesáhne celkový příkon přehrávače 0.8 W (!), což však při napájecím napětí 3 V představuje odběr až 250 mA. Tento proud může při vyhledávání skladeb, vyšší hlasitosti nebo mechanických otřesech stoupnout až na dvojnásobek. Pokud mají běžné tužkové baterie (LR6/AM3/E91/AA) kapacitu například 1000 mAh, může k jejich vybití dojít již za 4 hodiny. Údaj o maximální hrací době uváděný v technických parametrech výrobku platí pro ideální podmínky, tj. přehrávání v klidu (vodorovná poloha), bez vyhledávání a přídavných funkcí (DAS, UBS…), s nulovou hlasitostí a při napájení bateriemi „Long Life“ s kapacitou až 2000 mAh.
Vybíjení baterií je vzhledem k jejich ceně pochopitelně nepříjemným jevem, který však nelze žádným servisním zásahem změnit. Pro snížení provozních nákladů proto v každém případě doporučujeme používat dobíjecí akumulátory (NiCd, NiMH).