WEB master
Jak na to - VCR a DVD ...
Proč mi videorekordér někdy nenahraje naprogramovaný pořad?
Žádná metoda ani funkce pro programování nahrávek v nepřítomnosti (VPS, Show View, VPT, Megalogic, EPG…) nemůže zcela vyloučit náhodnou chybu. Někdy je to pouze špatné zadání údajů, jindy může být chybně nastavený čas či datum na videorekordéru. Nelze ani vyloučit tiskovou chybu u kódu Show View nebo nesprávně odvysílaný či chybějící signál VPS. U některých modelů může dojít k vymazání timeru výpadkem proudu. Dosud jsme se nesetkali s žádnou hardwarovou závadou na videorekordéru, která by tento problém mohla způsobit.

Někdo z rodiny si hrál a zablokoval naše video. Existuje nějaký trik (třeba univerzální heslo), jak video zprovoznit, kromě návštěvy servisu?
K odblokování zámku je obvykle nutné vymazat paměť, která obsahuje i servisní nastavení videorekordéru. Toto nastavení je pro správnou funkci přístroje třeba obnovit. Proto Vám doporučujeme svěřit tento úkon autorizovanému servisu.

Přehrávač XORO 201p nepřehrává některé regiony - Stiskněte SETUP,  NEXT, PREV, NEXT, PREV - v řádku LANGUAGE SETUP nastavte tlačítkem VOLUME číslo 255.  Po té 2x stiskněte tlačítko SETUP.