Reklamační řády výrobce

Žádný právní předpis platný na území ČR neupravuje povinnost prodávajícího mít na provozovně vystaven reklamační řád. Ve smyslu zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je prodávající je povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.

V některých případech prodávající či prodejce  reklamační řád vydává, nicméně tento není pro spotřebitele nijak závazný - při koupi zboží s ním obvykle nejsou spotřebitelé seznámeni. Navíc, jak vyplývá z ust. § 627 odst. 3 a § 56 odst. 3 písm. c) občanského zákoníku, práva spotřebitele z odpovědnosti za vady není možné jakkoliv omezovat, a to ani s jeho souhlasem - proto případný souhlas s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje reklamační postupy. Tyto by měly být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.