Můj MP3/WMA přehrávač se po připojení k USB portu počítače přihlásí jako MTP Media Player a v nabídce „Tento počítač“ se objeví ikona přehrávače s označením GRUNDIG. Rád bych, aby se mi přehrávač hlásil jako externí disk (Mass Storage Device). Mohu to nějak změnit?
Pro přenos souborů mezi přehrávačem a PC doporučujeme používat protokol MSC (Mass Storage Controller). Pokud přehrávač zjistí, že je na vašem počítači nainstalován Windows Media Player 10 nebo vyšší, přednostně zvolí protokol MTP (Media Transfer Protocol). Přepnutí mezi režimy MTP a MSC se provádí stisknutím tlačítka MODE na přehrávači na dobu přibližně 4 vteřin (přehrávač musí být připojen k PC). Aktuální režim komunikace s PC se zobrazuje na displeji přehrávače (nápis MTP svítí či nikoli).

Nevíte, co by mohlo být příčinou, že můj radiobudík neukazuje správný čas? Mám zapnutou synchronizaci z RDS („CT ON“), aby se čas automaticky nastavil při zapnutí rádia. Pokaždé, když aktualizace skončí, je čas nastaven chybně. Bude nutné dát radiobudík do opravy?
Pokud máte aktivovanou synchronizaci času z RDS, hodiny a datum se nastavují při každém zapnutí rádia podle RDS dat vysílaných právě naladěnou rozhlasovou stanicí. Tyto údaje bývají u některých stanic bohužel nepřesné, některé programy je nevysílají vůbec. Nejedná se tedy o vadu budíku, ale o chybu v RDS datech příslušné rozhlasové stanice. Nejjednodušším řešením je nastavit čas na budíku ručně nebo nechat proběhnout synchronizaci od stanice, která vysílá čas RDS správně (např. ČR1), a automatickou synchronizaci vypnout („CT OFF“). Hodiny pak budou řízeny kmitočtem elektrické sítě, což obvykle plně vyhovuje.

Kam se mohu obrátit s žádostí o zjištění bezpečnostního kódu k autorádiu?
Na základě předložení dokladu o vlastnictví přijímače (nebo vozidla) Vám podle výrobního čísla zjistíme kód z centrální evidence. Přístroj je k tomu třeba předat nebo zaslat do našeho servisu, aby mohl být kód a výrobní číslo ověřeno. Cenu za tuto službu najdete v našemceníku. Pokud Vám podobnou službu nabízí nějaký neautorizovaný servis, mějte na paměti, že za přibližně stejnou cenu Vám bude do přijímače nahrán nový kód, který byl „naklonován“ z jiného přístroje. Celá ochrana tak ztrácí smysl, protože získáte stejný kód, jako dostali ostatní zákazníci tohoto servisu. Tento nově přidělený kód navíc nebude možné nikdy zjistit, protože již neodpovídá výrobnímu číslu přijímače.

Proč se v přenosném rozhlasovém přijímači s digitálním tunerem nebo CD přehrávači poměrně rychle vybíjejí baterie?
• Odběr přijímačů řízených procesorem bývá až o 100% vyšší než u jednoduchých analogových přístrojů. Je to vyváženo vyšším komfortem obsluhy (displej, paměti, hodiny).
• Průměrný příkon motorů snímací jednotky současných přenosných CD přehrávačů nepřesahuje hodnotu 0.5 W. Tyto přístroje bývají obvykle vybaveny funkcí „Anti-shock“ (DAS) s vyrovnávací pamětí, která (pokud je v činnosti) zvyšuje příkon o dalších asi 0.15 W. Při běžném provozu nepřesáhne celkový příkon přehrávače 0.8 W (!), což však při napájecím napětí 3 V představuje odběr až 250 mA. Tento proud může při vyhledávání skladeb, vyšší hlasitosti nebo mechanických otřesech stoupnout až na dvojnásobek. Pokud mají běžné tužkové baterie (LR6/AM3/E91/AA) kapacitu například 1000 mAh, může k jejich vybití dojít již za 4 hodiny. Údaj o maximální hrací době uváděný v technických parametrech výrobku platí pro ideální podmínky, tj. přehrávání v klidu (vodorovná poloha), bez vyhledávání a přídavných funkcí (DAS, UBS…), s nulovou hlasitostí a při napájení bateriemi „Long Life“ s kapacitou až 2000 mAh.
Vybíjení baterií je vzhledem k jejich ceně pochopitelně nepříjemným jevem, který však nelze žádným servisním zásahem změnit. Pro snížení provozních nákladů proto v každém případě doporučujeme používat dobíjecí akumulátory (NiCd, NiMH).
Jak na to - audiozařízení ...