Vlastnosti vybraných kovů

druh kovu

 P kg/m3

 Л kj/kgK

 C kJ/kgK

 ß 10-6K

hliník

2700

221,0

 0,920

23,8

 olovo

 11340

 35,0

 0,130

29,0

 železo

 7860

 67,0

 0,465

12,0

 litina

7250

 42,5

 0,545

9,0

 ocel 0,2% C

7850

 50,0

 0,460

11,0

 ocel 0,6% C

7840

 46,0

 0,460

11,0

měď

8900

393,0

0,390

17,0

zinek

7140

109,0

0,376

29,0

 

 měrná hmotnost

 součinitel tepelné vodivosti

měrná tepelná kapacita

teplotní součinitel roztažnosti

Barvy pasivních součástek ...