Příklad označení objektu s FVE
Chybné instalace
Fotovoltaické elektrárny a mikrozdroje