Jak na to - obecné informace ...
Vyplatí se mi oprava? Má to vůbec cenu?
Tyto otázky slýcháme velmi často a plně jim rozumíme. Odpověď je jednoduchá: Oprava většinou smysl má, za pokus to v každém případě stojí, zejména pokud Vám výrobek plně vyhovoval a zvykli jste si na něj. U nás nic neriskujete!
Při prohlídce Vašeho přístroje určíme pravděpodobnou příčinu závady a tím i předběžnou cenu opravy. Na základě takto stanoveného rozpočtu se můžete rozhodnout, zda se Vám oprava vyplatí či nikoli. Obvykle se nejedná o vážnou závadu a ceny oprav bývají přijatelné. Pokud bychom dodatečně zjistili, že sjednaná cena nemůže být dodržena nebo je výrobek z nějakého důvodu neopravitelný (např. není náhradní díl), budeme Vás o tom informovat předem, a pokud se rozhodnete od opravy ustoupit, vrátíme Vám výrobek bez opravy v původním stavu a účtovat budeme pouze symbolickou cenu. Budete-li si to přát, zajistíme bezplatnou ekologickou likvidaci neopravitelného výrobku. Naše provozovna je součástí kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení.

Koupil jsem si univerzální ovladač k výrobku, na který zajišťujete servis, ale v přiloženém seznamu kódů, které ovladač podporuje, tento výrobek (značka) chybí. Mohli byste mi, prosím, tento kód sdělit?
Litujeme, ale kombinaci, kterou výrobce univerzálního ovladače přiřadil k Vašemu výrobku, neznáme a proto Vám ji ani nedokážeme sdělit. Obraťte se na prodávajícího, u kterého jste neoriginální ovladač zakoupil, a pokud Vám nebude schopen kód poskytnout, zrušte kupní smlouvu. V případě zájmu Vám můžeme se 100% zárukou všech funkcí dodat originální dálkový ovladač, který k výrobku patří a který obvykle není o mnoho dražší než nějaká náhrada.

Kde mohu získat návody k obsluze k výrobkům?
Podle § 9, odst. 1. zákona o ochraně spotřebitele je u prodávaných výrobků povinen prodávající řádně informovat kupujícího o vlastnostech, způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Podle § 11 zákona o ochraně spotřebitele pak veškeré písemné informace musejí být v českém jazyce. Návody k obsluze renomovaných značek bývají obvykle ke stažení na jejich WEBových stránkách.

Během provozu se mi přístroj občas vypne a znovu zapne. Závadu jsem reklamoval v autorizovaném servisu, kde ale ani po dlouhodobé zkoušce neshledali žádnou závadu. Proč?
Základním předpokladem každé úspěšné opravy je podmínka, že se udávaná závada musí v servisu nějak projevit. Při reklamaci by si měl být proto kupující vědom své (zákonem dané) povinnosti, že vadu nebo rozpor s kupní smlouvou musí prokázat on. Pokud se Vám tedy nepodaří závadu popsat tak, aby ji bylo možné jednoznačně vyvolat, nebo se závada v servisu neprojevuje, nemá smysl trvat na opravě nebo poukazovat na neschopnost servisu. Pokud u Vás doma dochází k samovolnému vypínání televizoru opakovaně a v opravně se podobná vada neprojevuje, může být příčina například ve Vašem domovním rozvodu elektrického proudu. Velmi často se stává, že některé spoje v rozvaděčích, krabicích, vypínačích nebo zásuvkách nejsou řádně dotažené. Zejména starší rozvody s hliníkovými vodiči vyžadují pravidelnou kontrolu všech šroubových spojů. Velký přechodový odpor takového nedokonalého spoje může způsobit krátkodobý pokles napětí nebo úplný výpadek napájení. Ochrana zdroje v televizoru pak zareaguje vypnutím přijímače. Nejjednodušší kontrolu můžete provést například připojením stolní lampy do stejné zásuvky, jako je televizor (žárovka v okamžiku vypnutí přijímače blikne) nebo přepojením přijímače do jiného zásuvkového okruhu (závada zmizí). Pokud máte k dispozici dostatečně dimenzovaný záložní zdroj používaný k počítačům (UPS), můžete jej na zkoušku předřadit do síťového přívodu k televizoru.