Pohled na provozovnu "Na Valech"
Home page

WEB master
…  firma byla založena v roce 1990 a za celou dobu svého vývoje prošla mnoha změnami. V počátcích jsme zajišťovali pouze služby silnoproudé elektrotechniky, jako jsou projekty, revize, opravy a montáže. Postupem času jsme rozšířili svoji činnost na zařízení spotřební elektroniky, zařízení výpočetní techniky, poradenskou službu bezpečnosti práce, obchodní činnost, fotoslužby aj..

Kromě oprav chladících zařízení provádíme veškeré opravy elektrických spotřebičů a to jak v oblasti silnoproudé elektrotechniky, tak i zařízení spotřební a výpočetní techniky. Dá se předpokládat, že vyjma výše uvedeného, jsme schopni zákazníkům pomoci v jakémkoliv problému.


V průb
ěhu roku 1997 jsme začali s vývojem aplikačního software z naší autorské dílny pro různá použití - © Pavel Jílek (viz stránka "Software").

Od roku 1994 nabízíme služby externích fotoprací, zhotovení fotografií z doneseného materiálu.

Z historie firmy ...
Vandal nebo primitiv .... to ať každý posoudí sám ...
Teď je už instalována kamera, která toto individuum nahráje do systému ...