Projektová dokumentace silnoproud, slaboproud a multimédia  zasedací místnosti společnosti

ZEPOS a.s. Radovesice. 

Projektová dokumentace silnoproud nasvětlení

Hradu Hazmburk

 Projektová dokumentace silnoproud a multimédia v oddací místnosti Obce Žitenice.

Projektová dokumentace silnoproud, ochrana před bleskem, multimediální a IT technika vedecko-výzkumného pracoviště RINGEN v Litoměřicích.

Projektová dokumentace silnoproud a ochrana před bleskem skladu a garáží
Hasičského záchranného sboru Ústí nad Labem

Projektová dokumentace silnoproud NN/VN závlahového systému

Závlahy-Labe s.r.o.

Projektování elektrických zařízení a ochrany před bleskem