Stanovisko TIČR 1 -  rekonstrukce, revitalizace objektů ...
Stanovisko TIČR Praha, č.j. TICR/10091/2023

2. dotaz: Rekonstrukcí střechy se demontuje veškeré jímací zařízení, mnohdy včetně 6 m sdruženého jímače a prakticky se provede výměna veškeré jímací soustavy včetně svodů, mnohdy nově skrytých v zateplení objektu. Má se tento stav posuzovat jako nová hromosvodní soustava podle ČSN EN 62305-x nebo dílo posuzovat podle ČSN, platné v době výstavby objektu, převážně dle ČSN 341390 a souvisejících?

Odpověď: Pokud vyjdeme z definice zákona č. 250/2021 Sb. (§2 i) rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace, pak je jednoznačné, že musíte vycházet z nové dokumentace podle současně platných norem.