Jak na montáže antén ...
Instalace antény se zdá jako záležitost poměrně jednoduchá, ale není to v praxi pravda. Nebudu se dále zabývat příjmem antény, ale spíše jejím umístěním a současně ochranou.

Mezi lidmi se traduje názor o povinnosti majitele objektu umožnit montáž antén pro příjem televizního pozemního signálu či příjmu satelitního. Dle platné legislativy je majitel objektu povinen nájemníkovi umožnit příjem veřejnoprávní televize, t.zn. v naší zemi program ČT1 a ČT2. Slyšel jsem i názory, že musí umožnit i montáž satelitní antény, (např. zahraničním občanům k příjmu jejich programů). Toto stanovisko není pravdivé. Žádný správní orgán nemůže donutit majitele objektu, aby byly prováděny zásahy do konstrukce budovy za účelem montáže satelitní či jiné antény.

Další problém je v mechanické instalaci a ochraně antény před atmosférickým přepětím.

Montáž antény není věc jednoduchá. V každém případě je nutné po provedení instalace antény vypracovat revizní zprávu o ochraně před bleskem revizním technikem příslušného oprávnění. Zanedbání těchto základních pravidel může mít za následek poškození připojených elektronických přístrojů i ohrožení zdraví obsluhujících osob. A způsobení škod či poškození zdraví zapříčiněné neodborně instalovanou anténou může mít dohru i u soudu.