Válka USA ve Vietnamu ... černí zabíjeli žluté v zájmu země, kterou bílí ukradli rudým ....  TB 3/2008
Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke koupi stále většího množství a stále dražšího zboží. K tomu využívají půjček, které sami poskytují. Zvrat nastane ve chvíli kdy se tyto půjčky stanou nesplatitelnými. Nesplacené půjčky nutí banky k půjčkám u státních institucí. Rozhodující role státu v půjčkách soukromým firmám bude prvním znakem nástupu nové éry - éry komunismu a to celosvětově."
Karel Marx 1867 "Kapitál"
Odposlechnuto ... baví se dědeček s vnukem ... "Dědo, babička říkala, že kohout kokrhá, když někdo lže. Tak proč kokrhá ráno, když všichni spí". "To se tisknou noviny, chlapče", říká děda.
Výrok Tomáše Bati z roku 1932 ...

"To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře,nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."
Henry Louis Mencken  ... (že by znal české politiky)?

Vláda je složena přesně z takových mužů a žen, jako jste vy nebo já. Ať tak nebo tak, nemají žádné zvláštní nadání pro povolání vládnout. Mají pouze talent, jak získat úřad a udržet si ho.
Hlavní prostředek, vedoucí k tomuto cíli, je vyhledat skupiny lidí, kteří marně usilují o něco, co nemohou dostat a slíbit jim to.
Devět z desti těchto slibů je absolutně marných. Ten desátý splní tím, že oloupí skupinu A ve prospěch skupiny B.
Jinými slovy, politici jsou agenty zlodějny a každé volby jsou v jistém smyslu aukční předprodej kradeného zboží.
„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš.

Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň.

Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji hájil zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!"

Tato slova pronesl Oliver Cromwell 20.4.1653 v Londýně při rozehnání tzv. "Dlouhého parlamentu". Podobnost více než zřejmá.
Co, kdy a kde jsme četli nebo slyšeli ...