Tohle dokázali pracovníci jedné firmy z okolí. Napojen kabel 3x1,5 CYKY pro napájení svítidla na seníku plného sena. Původní pojistka 32A přepsána na 8A a hotovo.

Tohle zase vyrobili pracovníci odborné firmy, jejíž šéf se prezentujke jako revizní technik. Ale třeba je barvoslepý, za což nemůže.

Takto zase jiný odborník napojil celý rodinný domek. Kabelem 4x1,5 CYKY je napojena zásuvka 5x16A, jištěna jističem před elektroměrem 25A, proudový chránič není. Výchozí revize "bez závad", revizní technik tam údajně nikdy nebyl.

Tento odborník zase považuje za zbytečné mechanicky chránit kabel v kamenném podkladu, dostatečná vzdálenost NN sítě a hromosvodu mu také asi nic neříká. A navíc tento kabel pro zásuvku na sekačku je napojen ze zásuvky 5x16A, avšak ta má 3 fázové vodiče propojeny, (nevešel se mu do rozvaděče 3 pólový jistič), samozřejmě opět bez chrániče.

Další z nešvarů - nová ČSN z řady EN 62305 sice svod po okapu povoluje, (ČSN 341390 jej naopak zakazuje), ale v tomto případě vlastně zkratuje revizní svorku. To aby revizní byl kouzelník. Ale on vystavil výchozí revizi, aniž by zařízení viděl, takže je to vlastně jedno.

Pravděpodobně nedbale provedená revize - plombováno 05/2009, revize 10/2009. Rozvaděč a stoupací vedení revizní technik zřejmě vůbec neviděl.

Jak se lze napojit provrtanou zdí ze sklepa na kabel 3x185+90 AYKY vyfrézovanou drážku a zabezpečit si neoprávněný odběr, samozřejmě vše pod napětím. Kdo byl tak "šikovný", není asi nutné dodávat. Nikdo se tím nezabývá, celou akci zaplatí ČEZ a.s. a následně potom všichni platící odběratelé.

Zhotovení nového zařízení. Koupit plastovou ucpávku strašný problém. Tomuto "odborníkovi" třída ochrany před dotykem II, t.zn. dvojitou izolací, zřejmě nic neříká. Třeba ani neměl elektrotechnické vzdělání a byl jenom "najat".

Tímhle způsobem napojuje poskytovatel internetu anténu Wi-Fi síťě - svod po výfuku plynového kotle, který tvoří náhodný svod jímacího zařízení. Ochrana před atmosférickou elektřinou nikoho asi nezajímá.

 

Národní kulturní památka, místnost kompletně obložena dřevem a připojená svítidla lámací svorkovnicí. Přívodní kabely bez ochrany.

Reviznímu technikovi to nikterak nevadilo.

Jedna firma a jeden "revizní technik" od ˇCeské Lípy - objekty po rekostrukci střech a rekonstrukci jímacích zařízení. Jednak je zřejmé, že vlastní rekonstrukci jímacích prvků nedělali odborníci, rovněž je zřejmé, že pan revizní technik vůbec neviděl, co reviduje a píše revize od stolu a nebo o problematice ochrany před bleskem vůbec nic neví. Termíny přeskoková vzdálenost, ochrana sdělovacích vedení, velikost a kvalita spojů ... nic z toho mu vůbec nic neříká. Ale vystaví revizní zprávu "schopné bezpečného provozu", protože ani nezná správnou formulaci na stavu ochrany před bleskem. A že v revizi není ani zmínka o hodnotách zemních odporů, to au ani komentovat nejde.

 

Tohle komentovat ani snad nelze.

Tak tohle je opravdu vynález - chytač blesků. Kampak je uskladňují?

Co dokáží "odborníci" ...