1

O jeho záporném vztahu ke společnosti svědčí i to, že se v hospodě často vyžaduje alkoholu, i když na něj nemá peníze.

2

V místě bydliště je o něm známo, že většinu volného času tráví v nápravných nařízeních.

3

Pokud je známo, žil jmenovaný v rámci únosnosti pracujícího, menší výstřednosti však bez následků měl.

4

Nějaký čas měla paní M.K. žít s nějakým J.B., ovšem ten žije s větším množstvím žen.

5

Nemá vůbec kladný poměr k životu. Živí se ukradeným a zabitým domácím zvířectvem.

6

Zápasům proti maloměšťáckým návykům věnuje patřičnou pozornost a důležitost.

7

Obviněný má jen motocykl a k tomu vlastní novomanželskou půjčku.

8

Jako občan není na potřebné kulturní úrovni. Je vlastníkem poškozeného osobního automobilu, jde o průměrného občana s průměrnou inteligencí, nemáme k němu jiných záporných připomínek.

9

V době nedostatku piva v místním hostinci se jevil jako slušný občan se silným sklonem k brigádám.

10

Už dva roky je mrtvý a ještě po něm měli klobásy a konzervy.

10

V posledních dvou letech nebyl řešen komisí veřejného pořádku, protože byl po tyto dva roky ve výkonu trestu odnětí svobody.

11

Pracovníci pracují velmi dobře, takže výkon směrem nahoru je nepravděpodobný.

12

Ke své osobě mohu říct jen to, že pocházím z jednoho sourozence dělnického původu.

13

Zdravotní stav rodiny je dobrý, celá rodina holduje alkoholu a stále má potíže se zákonem. Nám pořád přicházejí požadavky o posudky od VB, soudu, spořitelny, takže náš MNV má s touto rodinou stále více práce.

14

Domníváme se, že není zcela normální z těchto důvodů: dochází sama do ordinace psychiatra, případně tam leze oknem.

15

Jeho pracovní morálka je špatná, má agresivní sklony. Jednou si například pracovní době vyráběl ze dřeva kulomety a střílel na projíždějící auta.

16

V minulém roce odpracoval v družstvu 1033 pracovních jednotek. Tento přečin byl jeho první.

17

Jeho pracovní morálka byla divná. Utíkal ze zaměstnání přes plot a na konec směny se zase vracel přes plot, aby usvědčil mistra, že na směně byl.

18

Odsouzený se na svém oddíle jevil jako odsouzený, který se do práce zájmových kroužku nezapojil a zúčastňoval se jen nařízených akcí.

19

Pochází z dělnické rodiny, neboť jeho otec byl za předmnichovské republiky policajtem, jinak je společenský.

20

Svému představenému řekl, že je vůl, ačkoliv dobře ví, že má průmyslovku.

21

Nejméně problémů s jeho pracovní morálkou bylo, když měl absenci.

22

O jeho přítomnosti na pracovišti jasně svědčila vypitá láhev rumu na stole ve staveništní buňce.

23

Do zaměstnání nastoupil až po té, co do kaple udeřil blesk na výzvu MNV.

24

Jako spolupracovníci jsme ji měli velmi rádi, bohužel přišla velmi brzy do jiného stavu.

25

Tím už byla známa na pracovišti, že všechno odkládala. Ale že by byla schopna odložit i dítě, tak se nám ještě nikdy neprojevila.

26

Absence nemá, nepřijde-li do práce, čerpá dovolenou, takže letošní dovolenou měl tímto způsobem vyčerpanou 20. ledna. Od té doby si bere náhradní volno.

27

Za tlumočníka by se podle rady hodil, neboť ovládá z orientálních jazyků kromě češtiny ještě hebrejštinu a asyrštinu...

28

Dotazovaný P. vždy docílí invaliditu, ačkoliv v noci po barech má vysoký zdravotní výkon.

Posudky ze soudních síní doby minulé